Pogoji poslovanja

Zadnja revizija z dne 20. 4. 2023

Dobrodošli v platformi Vibee. Če živite v Evropski uniji, veljajo ti pogoji uporabe med vami in platformo Vibee.

1. Sprejem sporazuma o pogojih uporabe.

Z ustvarjanjem računa Vibee bodisi prek mobilne naprave, mobilne aplikacije ali računalnika (skupaj „Storitev“), se strinjate in zavezujete k spoštovanju (i) teh pogojev uporabe, (ii) naše politike zasebnosti, politike piškotkov, varnostnih nasvetov, od katerih so vsi s sklicevanjem vključeni v ta sporazum, in (iii) vse pogoje, ki so vam razkriti in s katerimi se strinjate, če kupite dodatne funkcije, izdelke ali storitve, ki jih ponujamo v Storitvi (skupaj ta „Sporazum“). Če ne sprejmete in se ne strinjate, da bi vas zavezovali vsi pogoji tega sporazuma, vas prosimo, da Storitve ne uporabljate.

2. Upravičenost.

Če želite ustvariti račun na platformi Vibee in uporabljati Storitev, morate biti stari najmanj 16 let. Z ustvarjanjem računa in uporabo Storitve izjavljate in jamčite, da:

 • lahko s Vibee sklenete zavezujočo pogodbo,
 • niste oseba, ki ji je prepovedana uporaba Storitve po zakonih Evropske unije ali na podlagi katere koli druge pristojnosti – to pomeni, da niste na seznamu posebej imenovanih državljanov in vam ni odrejena katera koli druga podobna prepoved,
 • boste spoštovali ta sporazum in vse veljavne lokalne, državne, nacionalne in mednarodne zakone, pravila in predpise, ter
 • nikoli niste bili obsojeni ali niste zagrešili nobenega kaznivega dejanja (ali podobnega prestopka), spolnega zločina ali katerega koli kaznivega dejanja, ki vključuje nasilje, kot tudi, da niste spolni prestopnik, od katerega se zahteva, da se prijavi v kateri koli državni, zvezni ali lokalni register spolnih prestopnikov.

3. Vaš račun.

Če želite uporabljati platformo Vibee, se lahko prijavite s svojim e-mailom. Za več informacij v zvezi s podatki, ki jih zbiramo od vas in kako jih uporabljamo, si oglejte našo Politiko zasebnosti.

Sami ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti vaših poverilnic za prijavo, ki jih uporabljate za prijavo v aplikacijo Vibee, pri čemer ste izključno odgovorni za vse dejavnosti, ki se izvajajo v okviru teh poverilnic. Če menite, da je nekdo pridobil dostop do vašega računa, vas prosimo, da se nemudoma obrnete na nas.

4. Sprememba Storitve in prenehanje uporabe.

Vibee si nenehno prizadeva izboljšati Storitev in vam zagotoviti dodatne funkcionalnosti, ki se vam bodo zdele privlačne in uporabne. To pomeni, da lahko občasno dodamo nove funkcije ali izboljšave izdelkov in odstranimo nekatere obstoječe funkcije, in če ta dejanja bistveno ne vplivajo na vaše pravice ali obveznosti, vas morda pred njihovo uvedbo ne bomo obvestili. Storitev lahko celo v celoti prekinemo, v tem primeru pa vas bomo o tem predhodno obvestili, razen če nam tega ne preprečijo olajševalne okoliščine, kot so varnost ali varnostni pomisleki.

X Če uporabljate plačilni račun, boste morali upravljati nakupe v aplikaciji prek tega računa (npr. iTunes, Google Play), da se izognete dodatnim stroškom. Družba Vibee lahko kadarkoli brez obvestila ukine vaš račun, če meni, da ste kršili ta sporazum. Po takšni ukinitvi ne boste upravičeni do povračila stroškov nakupov. Po ukinitvi vašega računa bo ta sporazum prenehal veljati, za vas in Vibee pa bodo še vedno veljale naslednje določbe: odstavek 4, odstavek 5 in odstavki 12 do 19.

5. Varnost; vaše interakcije z drugimi člani.

Čeprav si Vibee prizadeva spodbujati spoštljivo izkušnjo med člani s funkcijami, kot je dvojna privolitev, ki članom omogoča komunikacijo samo, če oba izrazita zanimanje drug za drugega, družba ni odgovorna za ravnanje katerega koli člana, ki uporablja Storitev v aplikaciji ali zunaj nje. Strinjate se, da boste previdni pri vseh interakcijah z drugimi člani, zlasti ko se odločite za komunikacijo izven Storitve ali osebno srečanje v živo. Poleg tega se strinjate, da boste pred uporabo Storitve pregledali in upoštevali Vibee varnostne nasvete. Strinjate se, da ne boste posredovali svojih finančnih podatkov (na primer podatke o svoji kreditni kartici ali bančnem računu) ali nakazovali oziroma kako drugače pošiljali denarja drugim članom.

SAMI STE ODGOVORNI ZA INTERAKCIJE Z DRUGIMI ČLANI. ZAVEDATE SE, DA PLATFORMA VIBEE NE PREVERJA ZGODOVINE KAZNOVANOSTI SVOJIH ČLANOV ALI IZVAJA DRUGIH POIZVEDB GLEDE NJIHOVE PRETEKLOSTI. PLATFORMA VIBEE NE PREDSTAVLJA IN NE JAMČI ZA VEDENJE ČLANOV.

6. Pravice, ki vam jih podeljuje platforma Vibee.

Vibee vam podeljuje osebno, po vsem svetu veljavno, neprenosljivo licenco, za katero ni potrebno plačilo avtorskih pravic. Ta licenca je neizključna, preklicna in je ni mogoče podlicencirati za dostop do Storitve in njeno uporabo. Ta licenca je izdana za en sam namen, in sicer da vam omogoči uporabo in uživanje ugodnosti Storitve, kot jih predvideva Vibee in dovoljuje ta sporazum. Zato se strinjate, da ne boste:

 • uporabili Storitve ali katere koli vsebine v Storitvi za kakršne koli komercialne namene brez našega pisnega soglasja.
 • kopirali, spreminjali, prenašali, ustvarjali kakršna koli izpeljana dela, uporabljali ali na kakršen koli način razmnoževali kakršno koli avtorsko zaščiteno gradivo, slike, blagovne znamke, trgovska imena, storitvene znamke ali drugo intelektualno lastnino, vsebino ali lastniške informacije, dostopne prek Storitve brez Vibee predhodnega pisnega soglasja.
 • izrazili ali namigovali, da je katera koli vaša izjava odobrena s strani Vibee .
 • uporabili katerega koli robota, bota, pajka, iskalnika, skreperja, aplikacije za iskanje/pridobivanje spletnih mest, posredniškega strežnika ali druge ročne ali samodejne naprave, metode ali postopka za dostop, pridobivanje, indeksiranje, „podatkovno rudarjenje“ ali na kakršen koli način razmnoževali ali zaobili navigacijsko strukturo ali predstavitev Storitve ali njenih vsebin.
 • uporabljali Storitve na kakršen koli način, ki bi lahko posegal v, motil ali negativno vplival na Storitev ali na strežnike ali omrežja, povezane s Storitvijo.
 • naložili virusov ali drugih zlonamernih kod ali kako drugače ogrožali varnosti Storitve.
 • ponarejali naslovov ali kako drugače spreminjali identifikatorje z namenom prikrivanja izvora katerih koli informacij, poslanih v Storitev ali prek nje.
 • „uokvirili“ ali „zrcalili“ katerega koli dela Storitve brez Vibee predhodnega pisnega dovoljenja.
 • uporabili meta oznak, kod ali drugih naprav, ki vsebujejo kakršno koli sklicevanje na Vibee ali Storitev (ali katero koli blagovno znamko, trgovsko ime, storitveno znamko, logotip ali slogan družbe Vibee) z namenom, da katero koli osebo usmerite na katero koli drugo spletno mesto za kateri koli namen.
 • spremenili, prilagodili, podlicencirali, prevedli, prodali, izvajali obratno inženirstvo, dešifrirali, povratno prevajali ali kako drugače povratno zbirali kateri koli del Storitve, ali nagovarjali druge k temu.
 • brez našega pisnega soglasja uporabljali ali razvijali katere koli aplikacije tretjih oseb, ki so povezane s Storitvijo ali vsebino ali informacijami drugih članov.
 • uporabljali, dostopali do vmesnika za programiranje aplikacij Vibee ali ga objavljali brez našega pisnega soglasja.
 • preiskovali, pregledovali ali preizkusili ranljivost naše Storitve ali katerega koli sistema ali omrežja.
 • spodbujali ali nagovarjali na katero koli dejavnost, ki krši ta sporazum.

Družba lahko razišče in sprejme vse razpoložljive pravne ukrepe kot odziv na nezakonite in/ali nepooblaščene uporabe Storitve, vključno z ukinitvijo vašega računa.

Vsaka programska oprema, ki vam jo nudimo, lahko samodejno prenese in namesti nadgradnje, posodobitve ali druge nove funkcije. Te samodejne prenose boste morda lahko prilagodili prek nastavitev naprave.

7. Pravice, ki jih podeljujete platforma Vibee

Z ustvarjanjem računa družbi Vibee dodelite svetovno veljavno, prenosljivo, z možnostjo izdaje podlicence, brezplačno pravico in licenco za gostovanje, shranjevanje, uporabo, kopiranje, prikazovanje, razmnoževanje, prilagajanje, urejanje, objavljanje, spreminjanje in širjenje podatkov, do katerih lahko dostopimo prek Facebooka, kot tudi vseh informacij, ki jih objavljate, naložite, prikazujete ali kako drugače dajete na voljo (skupaj „objavljate“) v Storitvi ali jih posredujete drugim članom (skupaj „Vsebina“). Vibee licenca za vašo vsebino je neizključna, razen, ko je Vibee  licenca izključna v zvezi z izpeljanimi deli, ustvarjenimi s pomočjo Storitve. Vibee ima na primer izključno licenco za posnetke zaslona v Storitvi, ki vključujejo vašo vsebino. Poleg tega, da lahko Vibee prepreči uporabo vaše vsebine zunaj Storitve, pooblaščate Vibee, da deluje v vašem imenu v zvezi s kršenjem uporabe vaše vsebine, ki so jo vzeli iz Storitve drugi člani ali tretje osebe. To izrecno vključuje pooblastilo, ne pa tudi obveznosti, da v vašem imenu pošlje obvestila v skladu s 17 U.S.C. § 512(c)(3) (tj. Obvestila o odvzemu DMCA), če vašo vsebino zunaj storitve vzamejo in uporabljajo tretje osebe. Naša licenca za vašo vsebino je odvisna od vaših pravic po veljavni zakonodaji (na primer zakoni o varstvu osebnih podatkov, če katera koli vsebina vsebuje osebne podatke, kot so opredeljeni v teh zakonih) in je omejena z namenom delovanja, razvoja, zagotavljanja in izboljšanja Storitve ter raziskovanje in razvoj novih. Strinjate se, da si lahko vsako vsebino, ki jo postavite ali nas pooblastite, da jo postavimo v Storitev, ogledajo drugi člani in vsaka oseba, ki obišče ali sodeluje v Storitvi (na primer posamezniki, ki lahko prejemajo skupno vsebino od drugih članov Vibee).

Strinjate se, da so vsi podatki, ki jih pošljete ob ustvarjanju vašega računa točni in resnični ter da imate pravico za objavljanje vsebine v Storitvi in podelitev licence Vibee , kot je opisano zgoraj.
Razumete in se strinjate, da lahko nadziramo ali pregledujemo katero koli vsebino, ki jo objavite kot del Storitve. V celoti ali delno lahko izbrišemo katero koli vsebino, ki po naši presoji krši ta sporazum ali lahko škodi ugledu Storitve.
Pri stiku z našimi predstavniki za pomoč strankam se strinjate, da boste spoštljivi in prijazni. Če menimo, da je vaše vedenje do katerega koli od naših predstavnikov za pomoč strankam ali drugih zaposlenih kadarkoli grozeče ali žaljivo, si pridržujemo pravico, da takoj ukinemo vaš račun.
Glede na to, da vam Vibee omogoča uporabo Storitve, se strinjate, da lahko mi, naši družbeniki in naši tretji partnerji oglašujemo v Storitvi. S predložitvijo predlogov ali povratnih informacij Vibee v zvezi z našo Storitvijo se strinjate, da lahko Vibee takšne povratne informacije uporablja in deli v kakršne koli namene, ne da bi za to prejeli nadomestilo.
Upoštevajte, da lahko Vibee dostopa do informacij in vsebine vašega računa, jih shranjuje in jih razkrije, če to zahteva zakon, z izvajanjem sklenjenega sporazuma ali v dobri veri, da takšen dostop, hramba ali razkritje izpolnjuje upravičen interes, vključno za: (i) spoštovanje pravnega postopka; (ii) uveljavitev sporazuma; (iii) odgovor na trditve, da katera koli vsebina krši pravice tretjih oseb; (iv) odgovor na vaše zahteve za storitve za stranke; ali (v) varovanje pravic, lastnine ali osebne varnosti družbe ali katere koli druge osebe.

8. Pravila skupnosti.

Z uporabo Storitve se strinjate, da ne boste:

 • uporabljali Storitve za kakršne koli namene, ki so nezakoniti ali prepovedani s tem sporazumom.
 • uporabljali Storitve za kakršne koli škodljive ali zlohotne namene
 • uporabljali Storitve z namenom, da škodujete Vibee kršili naše Skupnostne smernice, ki jih občasno posodabljamo.
 • pošiljali neželene pošte, zahtevali denarja od članov ali jih skušali ogoljufati.
 • lažno predstavljali katere koli osebe ali subjekta ali objavili kakršne koli slike druge osebe brez njenega dovoljenja.
 • zmerjali, „zalezovali“, ustrahovali, napadali, nadlegovali, trpinčili ali obrekovali katere koli osebe.
 • objavili katere koli vsebine, ki krši ali posega v pravice kogar koli, vključno s pravicami javnosti, zasebnosti, avtorskimi pravicami, pravicami blagovnih znamk ali druge intelektualne lastnine ali pogodbenih pravic.
 • objavili kakršno koli vsebino, ki je sovražni govor, grozilna, spolno nazorna ali pornografska.
 • objavili kakršno koli vsebino, ki spodbuja k nasilju; ali vsebuje goloto, grafično ali neupravičeno nasilje.
 • objavili kakršne koli vsebine, ki spodbuja rasizem, nestrpnost, sovraštvo ali kakršno koli fizično nasilje do katere koli skupine ali posameznika.
 • zahtevali gesel za kakršne koli namene ali osebnih identifikacijskih podatkov drugih članov za komercialne ali nezakonite namene ali širili osebne podatke druge osebe brez njenega dovoljenja.
 • uporabili računa drugega člana, delili račun z drugim članom ali imeli odprt več kot en račun.
 • ustvarili drugega računa, če smo vaš račun že ukinili, razen če nimate našega dovoljenja.

Vibee si pridržuje pravico, da razišče in/ali ukine vaš račun brez vračila kupnin, če ste kršili ta sporazum, zlorabili Storitev ali se vedli na način, ki ga Vibee šteje za neprimernega ali nezakonitega, vključno z dejanji ali komunikacijami, do katerih pride v Storitvi ali izven nje.

9. Vsebine drugih članov.

Čeprav si Vibee pridržuje pravico do pregledovanja in odstranjevanja vsebine, ki krši ta sporazum, je za takšno vsebino odgovoren izključno član, ki jo objavi, in Vibee ne more jamčiti, da bo vsa vsebina skladna s tem sporazumom. Če v Storitvi opazite vsebino, ki krši ta sporazum, jo prijavite v Storitvi ali prek našega obrazca za stik.

10. Nakupi.

Splošno. Občasno lahko Vibee ponudi izdelke in storitve za nakup („nakupi v aplikaciji“) prek iTunesa, Google Play, s plačilom prek operaterja, neposredno prek aplikacije Vibee ali drugih plačilnih platform, ki jih odobri Vibee . Če se odločite za nakup v okviru aplikacije, boste morali svoj nakup potrditi pri ustreznem ponudniku plačil. Vaš način plačila (naj bo to vaša kartica ali račun tretje osebe, kot sta Google Play ali iTunes) (vaš „Način plačila“) bo bremenjen za nakup v okviru aplikacije skladno s prikazanim cenikom za izbrano storitev (storitve), kot tudi vsi prodajni ali podobni davki, ki bodo morda obračunani za vaše zneske plačila, pri čemer pooblaščate družbo Vibee ali račun tretje osebe, da vam slednje zaračunajo. Če se odločite za nakup naročnine, ki se samodejno periodično obnavlja, prek aplikacije, bo vaše plačilno sredstvo bremenjeno, dokler naročnine ne prekličete. Po začetnem sklenjenem naročniškem obdobju in po vsakem naslednjem obdobju se bo vaša naročnina samodejno obnovila za enakovredno obdobje, in sicer po ceni, dogovorjeni ob sklenitvi naročnine.
Nakupi virtualnih izdelkov so KONČNI IN NEVRAČLJIVI.

11. Obvestilo in postopek vložitve zahtevkov za kršitev avtorskih pravic..

Če menite, da je bilo vaše delo kopirano in objavljeno v Storitvi na način, ki krši avtorske pravice, našemu zastopniku avtorskih pravic posredujte naslednje podatke:

 • elektronski ali fizični podpis osebe, ki je pooblaščena za ukrepanje v imenu lastnika avtorskih pravic;
 • opis avtorskega dela, za katerega trdite, da so bile kršene avtorske pravice;
 • opis, kje v Storitvi se nahaja gradivo, za katerega trdite, da so bile kršene avtorske pravice (podati morate takšen opis, da bomo zlahka našli gradivo, za katerega so bile domnevno kršene avtorske pravice);
 • vaše podatke za stik, vključno z naslovom, telefonsko številko in e‑poštnim naslovom;
 • vašo pisno izjavo, da v dobri veri menite, da sporne uporabe ni dovolil lastnik avtorskih pravic, njegov zastopnik ali zakon; in
 • izjavo, ki ste jo podali pod prisego, da so zgornji podatki v vašem obvestilu točni in da ste imetnik avtorskih pravic ali pooblaščeni, da ukrepate v imenu lastnika avtorskih pravic.

Vibee bo ukinil račune ponavljajočih se kršiteljev.

12. Omejitve odgovornosti.

Vibee NUDI STORITEV NA PODLAGI „KOT JE“ IN „KOT JE NA VOLJO“ TER V DOLOČENEM OBSEGU, KI JE DOVOLJEN Z VELJAVNO ZAKONODAJO, GLEDE STORITVE PA NE DAJE NOBENEGA JAMSTVA, IZRECNEGA ALI IMPLICITNEGA, KOT TUDI NE ZAKONSKO PREDPISANEGA ALI DRUGE VRSTE (VKLJUČNO Z VSO VSEBOVANO VSEBINO), VKLJUČNO IN BREZ OMEJITVE, BREZ KAKRŠNIH KOLI IMPLICITNIH JAMSTEV V ZVEZI Z ZADOVOLJIVO KAKOVOSTJO, KAKRŠNE KOLI PRODAJNE GARANCIJE ALI GARANCIJE GLEDE USTREZNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO ALI NEKRŠITEV. Vibee NE IZJAVLJA ALI JAMČI, DA (A) BO STORITEV DELOVALA BREZ PREKINITEV, VARNO ALI BREZ NAPAK, (B) BODO VSE OKVARE ALI NAPAKE V STORITVI ODPRAVLJENE ALI (C), DA BODO VSE VSEBINE ALI INFORMACIJE, KI JIH PRIDOBITE MED UPORABO STORITVE ALI PREK NJE, TOČNE.
Vibee NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI VSEBINO, KI JO VI, DRUGI ČLAN ALI TRETJA OSEBA OBJAVITE, POŠLJETE ALI PREJMETE PREK STORITVE. DOSTOP DO KATEREGA KOLI GRADIVA, KI GA PRENESETE ALI DRUGAČE PRIDOBITE Z UPORABO STORITVE, JE NA LASTNO ODGOVORNOST IN TVEGANJE.

13. Storitve tretjih oseb.

Storitev lahko vsebuje oglase in promocije, ki jih ponujajo tretje osebe, in povezave do drugih spletišč ali virov. Vibee ni odgovoren za razpoložljivost (ali pomanjkanje razpoložljivosti) takšnih zunanjih spletišč ali virov. Če se odločite za sodelovanje s tretjimi osebami, ki so na voljo prek naše Storitve, bodo vaš odnos z njimi urejali pogoji, ki jih določi zadevna stranka. Družba Vibee ni obvezana ali odgovorna za pogoje ali ukrepe tretjih oseb.

14. Omejitev odgovornosti.

V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA, V NOBENEM PRIMERU NE BODO Vibee ALI NJEGOVE PODRUŽNICE, ZAPOSLENI, NOSILCI LICENC ALI PONUDNIKI STORITEV ODGOVARJALI ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, POSLEDIČNO, IZREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI KAZNIVO ŠKODO, VKLJUČNO IN BREZ OMEJITEV Z IZGUBO DOBIČKA, NE GLEDE NA TO, ALI JE POVZROČENA NEPOSREDNO ALI POSREDNO, ALI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV, UPORABO, OSLABITVIJO DOBREGA IMENA ALI DRUGO NEMATERIALNO IZGUBO, KI IZHAJA IZ: (I) VAŠEGA DOSTOPA ALI UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI DOSTOPA DO STORITVE ALI UPORABE STORITVE; (II) RAVNANJA ALI VSEBINE DRUGIH ČLANOV ALI TRETJIH OSEB V STORITVI, MED NJENO UPORABO ALI PO NJEJ; ALI IZ (III) NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA, UPORABE ALI SPREMEMBE VAŠE VSEBINE, TUDI ČE JE Vibee BIL OBVEŠČEN, DA BI LAHKO PRIŠLO DO TAKŠNE ŠKODE. V NOBENEM PRIMERU NE BO Vibee ZDRUŽENA ODGOVORNOST DO VAS ZA VSE ZAHTEVKE V ZVEZI S STORITVIJO PREKORAČILA PLAČANEGA ZNESKA, ČE STE GA PLAČALI Vibee ZA STORITEV OZ. 100 USD, MEDTEM KO IMATE RAČUN.
NEKATERE ZAKONODAJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE DOLOČENE ŠKODE, ZATO NEKATERE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE V TEM ODSTAVKU ZA VAS NE VELJAJO.

15. Arbitraža, opustitev skupinske tožbe in odpoved poroti.

Z izjemo članov, ki prebivajo v EU ali Evropskem gospodarskem prostoru in drugje, kjer to veljavna zakonodaja prepoveduje:

 1. Izključna sredstva za reševanje sporov ali zahtevkov, ki izhajajo iz tega sporazuma ali se nanj nanašajo (vključno z njegovo domnevno kršitvijo) ali povezanih s Storitvijo so predmet ZAVEZUJOČE ARBITRAŽE , ki jo izvaja JAMS v skladu s svojimi Poenostavljenimi arbitražnimi pravil in postopki, z izjemo sprememb, ki jih predvidevajo naši arbitražni postopki. Edina izjema v zvezi z izključnostjo arbitraže je, da ima vsaka stranka pravico vložiti individualni zahtevek zoper druge pri sodišču za spore majhne vrednosti pod okriljem pristojnega sodišča, oziroma če je podan zahtevek za arbitražo, lahko tožena stranka zahteva, da se spor namesto tega nadaljuje pred sodiščem za spore majhne vrednosti, če je zahtevek znotraj pristojnosti takšnega sodišča. Če je zahtevek za nadaljevanje postopka pred sodiščem za spore majhne vrednosti vložen pred imenovanjem arbitra, se arbitraža upravno zaključi. Če je zahtevek za nadaljevanje postopka pred sodiščem za spore majhne vrednosti vložen po imenovanju arbitra, slednji mora določiti ali naj spor ostane v arbitraži ali naj se o njem odloča pred sodiščem za spore majhne vrednosti. Takšna arbitraža se izvaja samo na podlagi pisnih vlog, razen če se vi ali Vibee odločite, da se boste sklicevali na pravico do ustne obravnave pred arbitrom. Ne glede na to, ali boste izbrali arbitražno sodišče ali sodišče za spore majhne vrednosti, se strinjate, da pod nobenim pogojem ne boste začeli ali vzdrževali ali sodelovali proti družbi v skupinski tožbi, skupinski arbitraži ali drugih zastopniških tožbah ali postopkih proti Vibee.
 2. Z uporabo Storitve na kakršen koli način se strinjate z zgoraj navedenim arbitražnim sporazumom. S tem se ODPOVEDUJETE PRAVICI DO OBRAVNAVE PRED SODIŠČEM za uveljavitev ali obrambo kakršnih koli zahtevkov med vami in družbo (z izjemo zadev, ki se lahko predložijo sodišču za spore majhne vrednosti). ODPOVEDUJETE SE TUDI PRAVICI DO SODELOVANJA V SKUPINSKIH TOŽBAH ALI DRUGIH SKUPINSKIH POSTOPKIH. Če vložite tožbo proti Vibee  zunaj sodišča za spore majhne vrednosti (in Vibee ne zahteva, da se tožba prenese pred sodišče za spore majhne vrednosti), bo vaše pravice določil nevtralni ARBITER, IN NE SODNIK ALI POROTA, pri čemer bo arbiter obravnaval vse zahtevke in vsa vprašanja v zvezi z arbitražnostjo spora. Upravičeni ste do poštene obravnave pred arbitrom. Arbiter lahko praviloma sprejme kakršen koli ukrep tako kot sodišče, vključno z možnostjo obravnave dispozitivnega predloga (ki lahko vključuje dispozitivni predlog na podlagi vlog strank, kot tudi dispozitivni predlog, ki temelji na vlogah strank, skupaj s predloženimi dokazi) vendar morate upoštevati, da so arbitražni postopki običajno preprostejši in bolj poenostavljeni kot sojenja in drugi sodni postopki. Odločitve arbitra so izvršljive na sodišču in jih lahko sodišče razveljavi le iz zelo omejenih razlogov. Za podrobnosti o arbitražnem postopku glejte naše Arbitražne postopke.
 3. Vsak postopek za uveljavitev tega arbitražnega sporazuma, vključno s postopkom za potrditev, spremembo ali razveljavitev arbitražne razsodbe, se lahko začne pri katerem koli pristojnem sodišču. Če se ta arbitražni sporazum iz katerega koli razloga šteje za neizvedljivega, se lahko vsi sodni postopki zoper družbo (razen zahtevkov v sporih majhne vrednosti) začnejo na okrajnem sodišču v Mariboru. S tem nepreklicno soglašate s pristojnostjo zadevnih sodišč za te namene.
 4. Platforma Evropske komisije za spletno reševanje sporov je na voljo na povezavi http://ec.europa.eu/odr. Družba Vibee ne sodeluje v postopkih reševanja sporov pred potrošniškim arbitražnim organom za člane s prebivališčem v EU ali Evropskem gospodarskem prostoru.

16. Veljavna zakonodaja.

Za člane, ki prebivajo v EU, Evropskem gospodarskem prostoru ali drugje, kjer je naš arbitražni sporazum z zakonom prepovedan, bodo za vse spore, ki izhajajo iz tega sporazuma ali Storitve, veljali zakoni Slovenije. Ne glede na predhodno navedeno arbitražni sporazum iz zgornjega 15. poglavja ureja Zvezni zakon o arbitraži. V izogib dvomom, izbira teksaške zakonodaje ne bo nadomestila nobene zakonodaje o obveznem varstvu potrošnikov v teh sodnih pristojnostih.

17. Kraj.

Z izjemo članov s stalnim prebivališčem v EU ali Evropskem gospodarskem prostoru, ki lahko v državi stalnega prebivališča vložijo zahtevke v skladu z veljavno zakonodajo, in z izjemo zahtevkov, ki jih je mogoče ustrezno vložiti pri sodišču za spore majhne vrednosti pristojnega sodišča, bo o vseh zahtevkih, ki izhajajo iz tega sporazuma ali so povezani s tem sporazumom ali Storitvijo, ali z vašim odnosom s Vibee, ki zaradi kakršnih koli razlogov ne bodo predloženi arbitraži, odločalo okrajno sodišče v Mariboru, Slovenija. Vi in Vibee soglašate z izvajanjem osebne pristojnosti sodišč v Sloveniji in se odpovedujete vsakršnim zahtevkom, da takšna sodišča predstavljajo neustrezni forum za odločanje.

18. Povračilo škode z vaše strani.

Strinjate se v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, povrniti, zaščititi in odvezati odgovornosti družbo Vibee, naše podružnice ter njihove in naše uradnike, direktorje, zastopnike in zaposlene pred in proti kakršnim koli pritožbam, zahtevam, zahtevkom, odškodninam, izgubam, stroškom, obveznostim in izdatkom, vključno z odvetniškimi honorarji, ki izhajajo iz ali se na kakršen koli način nanašajo na vaš dostop do Storitve, vaše vsebine ali vaše kršitve tega sporazuma.

19. Celotni sporazum; Drugo.

Ta sporazum skupaj s politiko zasebnosti, politiko piškotkov, varnostnimi nasveti, arbitražnimi postopki (če veljajo v vašem primeru) ter vsemi razkritimi in dogovorjenimi pogoji ob nakupu dodatnih funkcij, izdelkov ali storitev, ki jih ponujamo v Storitvi, se nanaša na celoten dogovor med vami in Vibee glede uporabe Storitve. Če se katera koli določba tega sporazuma šteje za neveljavno, preostali del tega sporazuma ostane v celoti v veljavi. Če družba ne uveljavi ali ne izvrši nobene pravice ali določbe iz tega sporazuma, to ne pomeni odpovedi tej pravici ali določbi. Strinjate se, da vaš račun Vibee ni prenosljiv in da vse pravice do vašega računa ter njegove vsebine prenehajo ob vaši smrti. Iz tega sporazuma ne izhaja nobeno zastopstvo, partnerstvo, skupno podjetje, fiduciarno ali drugo posebno razmerje ali zaposlitev, kar pomeni, da ne smete na kakršen koli način delovati v imenu podjetja Vibee ali ga zavezovati

20. Obveščanje preko emaila

Vibee si pridružuje pravico do pošiljanja email sporočil uporabnikom z namenom obveščanja o stanju njihovega Vibee računa, obveščanja o novostih na platformi ter ostalih informacij, ki bi utegnile biti uporabnikom zanimive v zvezi z omenjenim Servicom.
Na mailing listo so uporabniki, ki:

1.) Se registrirajo in potrdijo svoj email naslov, s čimer imajo z nami sklenjeno pogodbeno razmerje.

2.) Svoj email naslov vnesejo na našo spletno stran z namenom naročanja na e-novice. 

Uporabniki na mailing listi imajo kadarkoli pravico zahtevati takojšen preklic pošiljanja sporočil na njihove email naslove tako, da nam to sporočijo.

Pridružujemo si pravico, da lahko sporazum kadarkoli spremenimo, vklučujoč ampak ne omejen na, posledico zakonskih sprememb, nove funkcije ali spremembe poslovnih praks. V primeru večjih sprememb sporazuma si bomo prizadevali o tem obvestiti vse uporabnike preko registriranih email naslovov.