Varstvo osebnih podatkov

Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov

V naši organizaciji se zavedamo vrednosti vaših osebnih podatkov, zato se vsak dan trudimo, da bi lahko zagotovili ustrezno obdelavo vaših osebnih podatkov. Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov vas obvešča o vseh novostih in pomembnostih na področju varstva vaših osebnih podatkov.

Prosimo vas, da pred podajo privolitve v obdelavo osebnih podatkov naslednjo izjavo skrbno preberete. Zagotavljamo vam, da bodo vaši osebni podatki obdelovani v skladu z najnovejšimi standardi in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah…

Upravljavec osebnih podatkov je Actimatch.

Kako ter za koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili?

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja, bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov.

Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica vašega soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Vse zbirke osebnih podatkov bomo skrbno varovali z najnovejšimi tehničnimi varnostnimi sredstvi.

Katere vrste osebnih podatkov shranjujemo?

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Spol
 • Kraj bivanja
 • Interesi
 • Zadnja lokacija uporabnika

Obdelava in uporaba vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke v skladu z Uredbo (GDPR) lahko organizacija upravlja, zbira in obdeluje le:

 • na podlagi vašega izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja,
 • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo,
 • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).

Za katere namene obdelujemo osebne podatke?

Vaše osebne podatke za katere je potrebno vaše izrecno in pisno soglasje, podjetje upravlja, zbira in obdeluje zgolj za naslednje namene:

 1. Zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje, kjer uporabnikom na podlagi osebnih podatkov lahko personalizirano predlagamo najboljša ujemanja z osebami ter zanimivimi dogodki.
 2. Statistična analiza uporabnikov za namene izboljšanja produkta in vodenja evidenc.
 3. Obveščanje preko e-mail sporočil

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

Obveščanje preko email-a

Z registracijo uporabnik da dovoljenje za obveščanje preko email naslova, podanega ob registraciji. Na ta email naslov bo Actimatch lahko pošiljal obvestila o uporabnikovem računu ter novostih na platformi. V kolikor uporabnik teh sporočil ne bi želel več dobivati lahko to zahteva s pisno prošnjo na email naslov info@actimatch.com, po čemer bo uporabnik odstranjen iz obveščanja. Ob izbrisu osebnih podatkov se uporabnika tudi odstrani iz obveščanja preko emaila.

Za katere namene obdelujemo osebne podatke?

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali. Pravico imate preklicati dano soglasje na podlagi izjave za preklic soglasja za obdelovanje osebnih podatkov, ki se nahaja na koncu teh informacij.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na elektronski naslov: info@actimatch.com, kjer vam bomo v roku 1 meseca od prejete zahteve omenjene podatke odstranili ter jih prenehali obdelovati. Ob tem pa bo izbrisan tudi vaš uporabniški račun na platformi.

Z izbrisom vašega Actimatch računa se vaši osebni podatki avtomatsko prenehajo obdelovati.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

1. Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Upravljavec vas mora v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

Ob poslani pisni zahtevi za izbris osebnih podatkov vam bomo v roku 1 meseca od prejete zahteve podatke odstranili ter jih prenehali obdelovati. Ob tem pa bo izbrisan tudi vaš uporabniški račun na platformi. Podobno se z izbrisom vašega Actimatch računa se izbrišejo tudi vaši osebni podatki, povezani z omenjenim računom.

Actimatch si z namero zagotavljanja večje varnosti ob izbrisu pridružuje trajno pravico hraniti nekatere osebne podatke, ki bodo uporabljeni izključno za sodelovanje z organi pregona in v primeru sodnih praks. Ti podatki bodo hranjeni v posebni bazi ob ravnanju s posebnim protokolom.

2. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

3. Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

4. Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen.

Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo oziroma upravljavcu. Zahtevo pošljete na elektronski

naslov: info@actimatch.com

5. Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

6. Kršitev varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Podatki organizacije

V primeru vseh vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov, se obrnite na kontaktno osebo upravljavca na naslov:

Actimatch

E-naslov: info@actimatch.com

Spletna stran: www.actimatch.com